Over Simon

Simon is een veelgevraagd spreker met jarenlange ervaring in alle sectoren van zorg en welzijn. Hij inspireert met dynamische lezingen en hands-on vormingen rond ethiek, zingeving en geïnspireerd leiderschap. Altijd diepgravend, uitdagend én met oog op de praktijk. Change management, lean management, strategie, waardegedreven ondernemen, kwaliteit, ethiek: hij brengt hij het allemaal samen in zijn unieke stijl.

Simon is managing partner bij Elixor en adjunct-directeur bij het woonzorgcentrum OLV van de Kempen te Ravels. Daarvoor was hij jarenlang coördinator gezondheidsethiek bij Emmaüs vzw, de grootste intersectorale zorggroep in Vlaanderen en senior adviseur bij Qualicor Europe. Als master in de theologie en godsdienstwetenschappen en doctor in de biomedische wetenschappen kan hij abstracte thema’s in de diepte onderzoeken en duidelijke beleidsdoelen formuleren. Door extra opleidingen in lean en change management koppelt hij beleid altijd aan de realiteit. In 2019 richtte hij de Vereniging Ethici in de Zorg op, in 2020 het Lerend Netwerk Ethiek in de Zorg van Vormingscentrum HIVSET

Zijn aanpak samengevat in 3 woorden? Diepgravend, praktijkgericht, uitdagend.

Diepgravend

Diepgravend, dat kenmerkt Simons aanbod. Om de identiteit van organisaties (opnieuw) scherp te krijgen moet je diep graven en doorvragen. Simon vertrekt van een brede wetenschappelijke kennis als ethicus, theoloog en lean expert in zorg en welzijn. Door die academische achtergrond kan Simon abstracte thema’s in de diepte onderzoeken, om ze daarna om te zetten in heldere adviezen en duidelijke beleidsdoelen. Daarnaast kan Simon terugvallen op jarenlange beleids- en praktijkervaring binnen zorg en welzijn. Hij specialiseert zich in ethiek, zingeving en geïnspireerd leiderschap: thema’s die meer dan ooit actueel zijn in de zoektocht naar betekenisvol werken.

Praktijkgericht

Simon is een hands-on ethicus. In zijn aanpak linkt hij inspiratie aan praktijk. Om organisaties hun identiteit te laten (terug)vinden en duurzaam te verankeren, vertrekt Simon altijd van de realiteit. Want om betekenisvol te zijn, moet beleid niet alleen op papier staan, maar ook kunnen landen in de praktijk. Met praktische tools en methodieken zoals lean en change management ontwikkelt hij realistische handvaten en antwoorden, op maat van de organisatie. Simon is vertrouwd met internationale kwaliteitssytemen en -normen, zoals Qmentum Global en Prezo.

Uitdagend

Uitdagen(d), dat is Simons handelsmerk. Hij benadert dingen op een andere manier en zoekt ook bij zware thema’s de lichtheid op. Hij houdt organisaties een spiegel voor en daagt hen uit om vanuit verschillende perspectieven naar de dingen te kijken. Simon aarzelt niet om complexe onderwerpen te exploreren én standpunten in te nemen. Nooit als doel op zich, maar als katalysator om uitdagingen aan te gaan en verandering op gang te trekken. Zo wordt betekenisvol werken voor iedereen mogelijk.

Ontdek hier mijn aanbod

Waar Simon voor gaat

Betekenisvol werken maakt productiever en gelukkiger
Medewerkers die de betekenis en meerwaarde van hun werk kennen én ervaren, blijven geïnspireerd en gemotiveerd. Dat is Simons overtuiging. Betekenisvol werken maakt ons productiever en gelukkiger. Elke organisatie moet zijn identiteit (opnieuw) scherp krijgen. Zo wil Simon organisaties bewuste keuzes laten maken en medewerkers (terug) drive geven. Ook in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt en crisissen die elkaar opvolgen. Het creëren van duurzaam en waardevol beleid, dat omgezet wordt in tastbare realiteit: dat is Simons aanpak om iedereen betekenisvol te laten zijn.

Waar Simon voor staat

Ethiek als spiegel en kompas
Als hands-on ethicus inspireert Simon organisaties in de zoektocht naar hun identiteit. Simon helpt hen om hun betekenis (opnieuw) helder te krijgen én keuzes te maken. Zingeving is een proces van bewustwording van de diepste waarden waar een organisatie voor staat. Met lezingen en vormingen brengt Simon ethiek binnen in organisaties. Als spiegel en kompas. Zo helpt hij bestuurders, leidinggevenden en teams om hun identiteit te doorgronden en te vertalen naar betekenisvol werken. Alleen dan blijven je medewerkers gemotiveerd en betrokken en kan je organisatie duurzaam groeien.