Levenseinde zorg: aan de slag met jouw vrage

Wat moet je nu doen? Kan je ingaan op de vraag van de familie om de therapie te beperken? Kan je overgaan tot euthanasie? Is de wilsverklaring wettelijk afdwingbaar?

In deze vorming gaan we hands-on aan de slag met jouw vragen, casussen en dilemma’s. Je leert theorie snel en accuraat toepassen in de praktijk. Let’s go!

  • Vorm: fysiek of online
  • Duur: 3 uur
  • Aantal deelnemers: 20 (max 30 mits meerkost)
  • Incl. 1 voorbereidend (online) gesprek (1 uur)
  • Prijs: 900 euro (excl btw en verplaatsingskosten)
  • Mogelijkheid tot pakket van 3 sessies: prijs 2000 euro (excl. btw en verplaatsingskosten)

“Simon spreekt meteen aan, vanuit een doorleefde ervaring met het werkveld. Onze medewerkers voelen dat. Iedereen was enthousiast!” (dr. Peter Persyn, arts & medisch directeur Korian)