Levenseinde zorg: aan de slag met jouw vragen

Wat moet je nu doen? Kan je ingaan op de vraag van de familie om de therapie te beperken? Wat moet je doen wanneer jij als arts een DNR-code wil toekennen, maar de patiënt wil verder gaan met de behandeling? Kan je overgaan tot euthanasie? Is de wilsverklaring wettelijk afdwingbaar?

In deze vorming gaan we hands-on aan de slag met jouw vragen, casussen en dilemma’s. Je leert theorie snel en accuraat toepassen in de praktijk. Let’s go!

  • Vorm: fysieke of online vorming
  • Duur: 2 tot 3 uur
  • Aantal deelnemers: 20 (max 30 mits meerkost)
  • Incl. 1 voorbereidend (online) gesprek (1 uur)
  • Deze vorming kan op maat van een LOK vergadering
  • Prijs: 900 euro (excl btw en verplaatsingskosten)
  • Mogelijkheid tot pakket van 3 sessies: prijs 2000 euro (excl. btw en verplaatsingskosten)