Intersectoraal samenwerken in de zorg

Je noden en vragen als patiënt, bewoner, cliënt stoppen niet bij de muren van een voorziening. Mensen passen niet in hokjes, en dus hun zorg ook niet. Geïntegreerd werken in de zorg, over de grenzen van voorzieningen en regio’s heen, dat is de uitdaging van de toekomst. Steunend op zijn jarenlange ervaring als verantwoordelijke voor het ethisch beleid van Emmaüs, de grootste intersectorale zorggroep in Vlaanderen, begeleidt Simon organisaties en netwerken om echt werk te maken van geïntegreerde zorg.