Van kompas naar GPS: identiteit in de praktijk

Simon zet de identiteit van jouw organisatie op scherp en drukt deze uit in een ethisch kompas dat richting geeft aan jouw beleidsbeslissingen. Dit kompas vertalen we in een duidelijke strategie die de route naar de toekomst vastlegt. We stellen de GPS in en evalueren welke concrete milestones en doelstellingen op onze weg liggen.

“Dankzij Simon was onze strategische denkdag top. Met sterke inhoud, kritische vragen en degelijke methodes heeft hij ons geholpen om een duidelijke winning strategy op te maken.” (Bob Van De Putte, afgevaardigd bestuurder WZC OLV van de Kempen Ravels)