Efficiënt ethische vragen beantwoorden met de hydra methode

Geef je een scherp aardappelmesje aan Myriam zodat ze haar appel kan schillen, ook al is er een reëel risico dat ze zichzelf opnieuw verminkt? Ga je nog wandelen met Jan ook al is er een acuut valrisico? Wanneer grijp je in als iemand met diabetes haar dieet weigert te volgen?

Simon ontwikkelde de hydra methode om in minder dan 10 minuten van ethische vraag naar werkbaar antwoord te gaan. Deze unieke aanpak heeft zijn nut reeds bewezen in verschillende sectoren van zorg en welzijn: algemene ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, thuiszorg, jeugdzorg, kinderopvang. De hydra methode traint je ethische spieren, boekt resultaten en bij herhaaldelijk gebruik versterkt het de identiteit van jouw organisatie. Na een korte inleiding gaan we aan de slag met jouw vragen en casussen.

  • Vorm: fysiek of online
  • Duur: 2 tot 3 uur
  • Aantal deelnemers: max 20 (tot 25 mits meerkost per extra deelnemer)
  • Incl. 1 voorbereidend (online) gesprek (1 uur)
  • Ook mogelijk op maat voor een LOK vergadering voor artsen

“Duidelijk handvaten en een voorbeeld van systematiek, bruikbaar om in de praktijk mee aan de slag te gaan.” (Gert Adriaenssen, Zorgmanager AZ Turnhout)

Meer hands-on vormingen

Van onmacht naar veerkracht

Het lukt niet. Je ervaart regelmatig onmacht. Ook zeer ervaren professionals gooien de handdoek in de ring. Wanneer je de zorg die je wil geven, niet kan geven, dan krijg je morele stress. Wie hiervoor geen goede hantering vindt, haakt af. Elk metaal smelt, als je het warm genoeg maakt.

Levenseinde zorg: wie, wat, waar, wanneer en hoe?

Euthanasie, therapiebeperking, wilsverklaringen, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, DNR-codes: hoe zit het ook weer? Wat moet je nu doen? Kan je ingaan op de vraag van de familie om de therapie te beperken? Kan je overgaan tot euthanasie? Is de wilsverklaring wettelijk afdwingbaar?

Ethisch kompas van jouw organisatie

Ethiek is de kunst om goede keuzes te maken. Elke organisatie vandaag staat voor deze opdracht. Hoe kan je goede keuzes maken?