Geen onderdeel van een categorie

Aandacht voor ethiek groeit en bloeit op vele manieren. Gisteren was ik getuige van een prachtig gebeuren: een samenkomst van de aandachtspersonen ethiek in Bethanië (Emmaus). De meerderheid hiervan heeft extra bagage meegekregen rond ethiek, bv via de opleiding ‘referentiepersoon ethiek’ (Vormingscentrum Hivset vzw; Ria Fransen, Geert Froyen).

Deze groep werkt onvermoeibaar aan ‘flluisterethiek’. Het is de ethiek van de praktijk. Vanuit het leven zoals het is. Tussen patiënten, hun betekenisvolle naasten, en zorgverleners. Het is krachtig, kwestbaar, enthousiasmerend, bescheiden. Er wordt niet van de daken geschreeuwd.

Er werd echt en open gesproken over onmacht, over wat niet lukt. Er was ruimte om te leren van fouten. Geen neerslachtigheid, maar samen in onze onmacht durven en kunnen staan. Nuttige ervaringen en concrete tips werden gedeeld.

Visieteksten, procedures, ze zijn krachtig en nodig. De ethiek van de praktijk, daar is het finaal allemaal echt om te doen. De concrete relatie tussen de patiënten, hun naasten, de zorgverleners. ‘Wij’ in plaats van ‘wij-zij’. Walk the talk…

En ik? Ik maakte ruimte om te luisteren, te leren, te bewonderen, samen te spreken. Zo schoon wat deze mensen doen…

#dankbaarheid #respect #waardering #leiderschap