Ethisch kompas van jouw organisatie

Ethiek is de kunst om goede keuzes te maken. Elke organisatie vandaag staat voor deze opdracht. Hoe kan je goede keuzes maken? Door heldere criteria vanuit een markante identiteit. In deze vorming puren we die identiteit van jouw organisatie uit. Met deze identiteit als kompas onderzoeken we welke wegen jouw organisatie kan inslaan.

  • Vorm: fysiek of online
  • Duur: 2 tot 3 uur
  • Aantal deelnemers: max 20 (tot 25 mits meerkost per extra deelnemer)
  • Incl. 1 voorbereidend (online) gesprek (1 uur)
  • Ook mogelijk op maat voor een LOK vergadering voor artsen

Meer hands-on vormingen

Efficiënt ethische vragen beantwoorden met de hydra methode

Geef je een scherp aardappelmesje aan Myriam zodat ze haar appel kan schillen, ook al is er een reëel risico dat ze zichzelf opnieuw verminkt? Ga je nog wandelen met Jan ook al is er een acuut valrisico? Wanneer grijp je in als iemand met diabetes haar dieet weigert te volgen?

Van onmacht naar veerkracht

Het lukt niet. Je ervaart regelmatig onmacht. Ook zeer ervaren professionals gooien de handdoek in de ring. Wanneer je de zorg die je wil geven, niet kan geven, dan krijg je morele stress. Wie hiervoor geen goede hantering vindt, haakt af. Elk metaal smelt, als je het warm genoeg maakt.

Levenseinde zorg: wie, wat, waar, wanneer en hoe?

Euthanasie, therapiebeperking, wilsverklaringen, kunstmatige voedsel- en vochttoediening, DNR-codes: hoe zit het ook weer? Wat moet je nu doen? Kan je ingaan op de vraag van de familie om de therapie te beperken? Kan je overgaan tot euthanasie? Is de wilsverklaring wettelijk afdwingbaar?