Begeleiding van projecten op maat van jouw organisatie.

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

– Eleanor Roosevelt

Uitgerold ethisch beleid

Met jarenlange ervaring in alle sectoren van zorg en welzijn, bouwt Simon mee het ethisch beleid van jouw organisatie uit, op maat van jouw noden en vragen. Wil je een hotline die je kan bellen of mailen voor een snel antwoord op jouw acute vragen? Wil je vormingen en trajectbegeleiding, onder andere rond accreditatie? Simon geeft je concrete ethische handvaten die bruikbaar zijn in het omgaan met agressie, het uitrollen van fixatie-arm beleid, het vormgeven van levenseinde zorg, en zoveel meer. Duidelijke procedures en heldere afspraken vanuit een gedragen ethische visie die jouw identiteit belichaamt: daar gaan we voor.

Intersectoraal samenwerken in de zorg

Je noden en vragen als patiënt, bewoner, cliënt stoppen niet bij de muren van een voorziening. Mensen passen niet in hokjes, en dus hun zorg ook niet. Geïntegreerd werken in de zorg, over de grenzen van voorzieningen en regio’s heen, dat is de uitdaging van de toekomst. Steunend op zijn jarenlange ervaring als verantwoordelijke voor het ethisch beleid van Emmaüs, de grootste intersectorale zorggroep in Vlaanderen, begeleidt Simon organisaties en netwerken om echt werk te maken van geïntegreerde zorg.

Van kompas naar GPS: identiteit in de praktijk

Simon zet de identiteit van jouw organisatie op scherp en drukt deze uit in een ethisch kompas dat richting geeft aan jouw beleidsbeslissingen. Dit kompas vertalen we in een duidelijke strategie die de route naar de toekomst vastlegt. We stellen de GPS in en evalueren welke concrete milestones en doelstellingen op onze weg liggen.

“Dankzij Simon was onze strategische denkdag top. Met sterke inhoud, kritische vragen en degelijke methodes heeft hij ons geholpen om een duidelijke winning strategy op te maken.” (Bob Van De Putte, afgevaardigd bestuurder WZC OLV van de Kempen Ravels)

Accreditatie en kwaliteitsbeleid rond ethiek

Accreditatie en kwaliteitsbeleid rond ethiek zijn essentieel. Ethiek is altijd een belangrijk onderdeel van accreditatie binnen zorg en welzijn (IHIJCIQualicorMensoFlaqum). Steunend op zijn jarenlange ervaring in alle sectoren van zorg en welzijn, begeleidt Simon organisaties en netwerken om succesvol werk te maken van het ethisch luik binnen accreditatie.

Begeleiding van teams, artsen en leidinggevenden

Begeleiding van teams, artsen en leidinggevenden bij ethische vragen en casussen is een grote meerwaarde. Van casusbesprekingen tot intervisie, van vormingen tot trajectbegeleiding rond een afgelijnd thema: met jarenlange ervaring begeleidt Simon teams, artsen en leidinggevenden bij het omgaan met ethische vragen. Ondersteuning tijdens een teamvergadering, participeren aan het ethisch comité: neem contact op voor een begeleiding op jouw maat.