CV Simon Godecharle

Ervaring

 • Coördinator gezondheidsethiek Emmaüs vzw (van maart 2016 tot en met maart 2023): Als coördinator gezondheidsethiek was ik de beleidsverantwoordelijke voor het ethisch beleid van de ganse intersectorale zorggroep Emmaüs vzw (>7000 werknemers; algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, bijzondere jeugdzorg, zorg voor mensen met een beperking, ouderenzorg, kinderopvang). Ik heb het ethisch beleid uitgebouwd met aandacht voor de processen en projecten zowel op micro niveau als op meso en macro niveau. Individuele casusbesprekingen, projecten opvolgen als projectleider, advies verlenen aan leidinggevenden en directie, het opvolgen van de meer dan 30 aandachtspersonen voor ethiek en ondersteuning aan het (dagelijks) bestuur, waren allemaal deel van mijn opdracht. Het ethisch beleid uitbouwen van A tot Z met de focus op echte meerwaarde te creëren in de praktijk.
 • Bestuurder Zorggroep Orion (sinds 2023)
 • Ethicus en beleidsadviseur bij WZC O.L. Vrouw van de Kempen Ravels (sinds 2023)
 • Ethicus ethisch comité AZ Alma (sinds 2023)
 • Ethicus ethisch comité AZ Turnhout (sinds 2013)
 • Ethicus ethisch comité Integro (sinds 2022)
 • Gastspreker aan diverse opleidingen (KU Leuven, UGent, UCLL, Thomas More, Vormingscentrum HIVSET, KdG)
 • Gastdocent aan Vormingscentrum HIVSET
 • Mede-oprichter Lerend Netwerk Ethiek in Zorg (Vormingscentrum HIVSET)
 • Lid ethisch comité en commissie zorg van Zorgnet-Icuro (2016-2023)
 • Oprichter en voorzitter vereniging Ethici in de Zorg (2019-2023)

Opleiding

Levenslang leren

Door consequent topopleidingen rond lean management en change management te volgen, blijf ik ook gefocust op het vinden van realistische beleidsoplossingen in een steeds complexere (zorg)wereld: