Hands-on ethicus Simon Godecharle inspireert organisaties rond ethiek, zingeving en leiderschap. Altijd diepgravenduitdagend én met oog op de praktijk

Met dynamische lezingen en hands-on vorming helpt Simon organisaties om hun identiteit te (her)ontdekken en ernaar te handelen. Change managementlean management, strategie, humor, scherpe analyses, waardegedreven ondernemen, kwaliteit, ethiek: Simon brengt het allemaal op een unieke manier samen. Get inspired and get busy. 

Keynote lezingen

Simon Godecharle lezing KBC Liantis

Hands-on vorming

Waarom zou iemand kiezen voor jouw organisatie? Om talent te overtuigen heb je een markante identiteit nodig. Dat brengt je bij de kracht van ethiek.

Motivated by Passion.” – Simon Godecharle

Deze organisaties werkten al met Simon samen

Simon in de media